Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Planului de management al sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului

Data publicarii : 14 Sep 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Planului de management al sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului și Referatul ce însoțește prezentul proiect.

Proiect de Ordin | Referat de aprobarePM ROSPA0115

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoană de contact: Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresă de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.