Proiect de ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante.

Data publicarii : 02 Aug 2023

În temeiul Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante.

Referat de aprobareProiect OrdinANEXA 1 OMAnexa 2 OMAnexa 3 OM

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la prevederile proiectului de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Direcția Generală Biodiversitate, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, sau prin poșta electronică la adresele dumitru.voicu@mmediu.rovirgil.pitu@mmediu.ro,  în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.


[10.08.2023]

În temeiul Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobare nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, pe care l-a supus consultării publice.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 17.08.2023, ora14.30, în sistem hibrid (video-conferință și prezență fizică în sediul din bd. Libertății nr. 12), dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobare nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante.

Recomandările și/sau propunerile concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, cel târziu în data de 16.08.2023, ora 12,00, sau se transmit la adresa cinegetic@mmediu.ro

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail cinegetic@mmediu.ro, cel târziu în data de  16.08.2023, ora 14.00.

Menționăm că participarea la dezbaterea publică prin video-conferință se realizează prin conectarea la link-ul ce se va furniza, persoanelor înscrise, pe e-mail în dimineața zilei de  17.08.2023.


[18.08.2023]

În temeiul art.7 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 52/2003, republicată, vă transmitem Proiectul de Ordin - pentru aprobare nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, rezultat în urma observațiilor formulate și a dezbaterii publice din data de 17.08.2023.

Proiect Ordin I Anexa 1 I Anexa 2 I Anexa 3


[28.08.2023]

Minuta dezbaterii publice nr. DGB/SAFC/178406/28.08.2023

Recomandari  colectate

Avize

Ordin semnat