Proiect de,,Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind inițierea și dezvoltarea schemelor de investiții verzi”

Data publicarii : 25 May 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de ,,Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind inițierea și dezvoltarea schemelor de investiții verzi”.

NFHG

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice, persoane de contact: d-na Maria-Claudia Aaron-Andries, e-mail: claudia.aaron@mmediu.ro,                        tel: 021 408 9542