Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”

Data publicarii : 13 Feb 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Proiect de HG | Notă de fundamentare | Anexa1 | Anexa 2

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site. 
Persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române” este doamna director ec. Michineci Liliana, e-mail: liliana.michineci@rowater.ro.