Proiect de Hotărâre a Guvernului privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii

Data publicarii : 29 Aug 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind scoaterea unor bunuri  imobile din inventarul centralizat  al  bunurilor din domeniul public  al  statului  aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii.

NFHG I Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.

Persoana de contact este dl Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ, telefon: 021/4089567, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro