Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile, precum și divizarea bunului imobil cu numărul M.F. 160766, aparținând domeniului public al statului și aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a înscrierii în cartea funciară

Data publicarii : 22 Dec 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile, precum și divizarea bunului imobil cu numărul M.F. 160766, aparținând domeniului public al statului și aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a înscrierii în cartea funciară.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.

Persoana de contact este dl Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ, telefon: 021/4089567, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro.