Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, divizarea, respectiv comasarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, precum și modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea

Data publicarii : 02 Oct 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, divizarea, respectiv comasarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, precum și modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

NF la HGHGAnexa nr. 1Anexa nr. 2Anexă nr. 3

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.

Persoana de contact este dl Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ, telefon: 021/4089567, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro.