Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare anuale ale României la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, pentru anii 2023 și 2024

Data publicarii : 09 Apr 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare anuale ale României la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, pentru anii 2023 și 2024.

Proiect de HG | Nota de fundamentare 

Persoanele, institutiile, organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice.

Persoana de contact: consilier Bara Sorina, e-mail: evaluare.impact@mmediu.ro