Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, divizarea unei părți din acesta, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea RNP - Romsilva – D.C.E.A.C. R.A, în domeniul public al comunei Perișoru, județul Călărași, şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și înscrierii în cartea funciară

Data publicarii : 07 Mar 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, divizarea unei părți din acesta, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva - Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor R.A, în domeniul public al comunei Perișoru, județul Călărași, şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și înscrierii în cartea funciară.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa nr. 1 | Anexa nr. 2 | Anexa nr. 3

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.

Persoana de contact este dl Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ, telefon: 021/4089567, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro.