Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar, a descrierii tehnice și adresei unui bun imobil, divizarea unei părți din acesta, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în domeniul public al județului Iași, şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006

Data publicarii : 29 May 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar, a descrierii tehnice și adresei unui bun imobil, divizarea unei părți din acesta, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în domeniul public al județului Iași, şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

NFProiect HGAnexă nr. 1Anexa nr. 2 I Anexa nr. 3  

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.

Persoana de contact este dl. Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ, telefon: 021/4089567, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro.