Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu și nota de fundamentare aferentă

Data publicarii : 05 Apr 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu și nota de fundamentare aferentă.

Proiect HG | Nota de fundamentare

În termen de 10 zile lucrătoare, începând cu data publicării proiectului de act normativ, cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice, persoana de contact: doamna Lăcrămioara Chioaru, e-mail: lacramioara.chioaru@mmediu.ro, fax: 021-316.04.21.