Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

Data publicarii : 06 Feb 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu . 

Proiect de HGNotă de fundamentare | Anexe

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este doamna Denisa Penciu, adresă de e-mail: denisa.penciu@afm.ro .