Programul Național al Ungariei privind managementul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive

Data publicarii : 11 Mar 2016

Potrivit prevederilor Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 349/2009, precum și prevederilor Art.4 al Directivei 2011/70/EURATOM a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituir.e a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, Republica Ungaria a notificat România prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu privire la derularea procedurii SEA pentru Programul Național al Ungariei privind managementul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive.

În acest context Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat următoarele documente:

Notificare ENG | Raportul de mediu RO (poate fi accesat și la adresa:

http://www.kormany.hu/download/9/93/a0000/Nat_Progr_rad_waste_SEA_EnvRep_RO.pdf

Comentariile publicului interesat, pot fi transmise la adresa de e-mail:  aureliu.dumitrescu@mmediu.ro până la data de 10 aprilie 2016.

 

[09.05.2017] 

În cadrul derulării procedurii SEA pentru Programul Național al Ungariei privind managementul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive (Programul Național), Ministerul Mediului pune la dispoziția publicului interesat notificarea de finalizare a procedurii SEA, transmisă de Ministerului Agriculturii-Departamentul Protecției Mediului din Ungaria și documentele finale revizuite, respectiv Raportul de mediu (limba română) și Programul Național (în limba engleză).

1. Notificare

2. Raportul de mediu

3. Programul Național