ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Data publicarii : 31 May 2022

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Proiect OM | Referat aprobare OM

În termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerului Mediului, Apleor și Pădurilor, Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării, persoane de contact: doamna Corina Bogdănescu, e-mail: corina.bogdabescu@mmediu.ro și doamna Ecaterina Szabo, e-mail: ecaterina.szabo@mmediu.ro, fax: 021-316.04.21.