Ordin pentru aprobarea derogării în scopul cercetării științifice pentru unele specii de pești

Data publicarii : 26 May 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, publica spre consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea derogării în scopul cercetării științifice pentru unele specii de pești.

Referat de aprobare I Proiect de Ordin INCDPM

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, pe site-ul  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoane de contact: domnul Stefan Pasmangiu, consilier, adresă de e-mail:  stefan.pasmangiu@mmediu.ro