MMSC supune dezbaterii publice PLANURILE de MANAGEMENT pentru situl Natura 2000-ROSCI0003 Arborele de CASTAN , al Ariei Protejate “CARIERA CORABIA”, respectiv al Rezervației Fosilifere “Chiuzbaia”

Data publicarii : 04 Dec 2014

[14-10-2014] In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMSC supune dezbaterii publice planurile de management PLANURILE de MANAGEMENT pentru situl Natura 2000-ROSCI0003 Arborele de CASTAN , al Ariei Protejate “CARIERA CORABIA”, respectiv al Rezervației Fosilifere “Chiuzbaia”.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site – 14.10.2014, respectiv până la data de 14.11.2014, la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Direcția Biodiversitate, persoană de contact consilier Liliana Vîrtopeanu, telefon/fax: 0213160287, e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.