MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre, ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștei, ROSPA 0136 Oltenița-Ulmeni

Data publicarii : 27 Nov 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștei, ROSPA 0136 Oltenița – Ulmeni.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii şi instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate, email: anca.craciunas@mmediu.ro, persoană de contact: Anca Crăciunaș - Consilier superior.