MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare

Data publicarii : 18 Feb 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu,  a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Anexele 1-5

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, pe adresele de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro și oana.toader@mmediu.ro .