MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de OM privind modificarea Ordinului Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 203 / 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice

Data publicarii : 04 Jan 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind modificarea Ordinului Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale  203 / 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice.

Proiect de OM | Referat Proiect de OM 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

Persoana de contact este: doamna Ivășchescu Iulia, e-mail: iulia.ivaschescu@mmediu.ro ,  tel/fax: 0213169765.