MMAP supune dezbaterii publice proiectul de HG privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, zone naturale

Data publicarii : 04 Mar 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, zone naturale.

Proiect HG | Notă fundamentare | Anexe | Vezi aici Limitele Ariilor Naturale Protejate

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.

Persoana de contact sunt: doamna Doina Cioacă e-mail doina.cioaca@mmediu.ro și doamna Natalia Savu, e-mail natalia.savu@mmediu.ro, telefon 0214089624 .

Data publicării: 25.03.2019

 

În perioada de consultare publică pentru proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a – zone protejate, zone naturale, în conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, s-au primit din partea persoanelor fizice și juridice un număr de 57 propuneri și observatii.

Asociația Alianța pentru Combaterea Abuzurilor și Federaţia Coaliţia Natura 2000 România au solicitat organizarea unei dezbateri publice pe acest proiect de act normativ.

Având în vedere situația de urgență declarată prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, respectiv contextul epidemiologic care presupune o serie de restricții, în special pentru organizarea unor manifestări publice, vă comunicăm că amânăm  organizarea ședinței de dezbatere publică, până la o dată care va fi anunțată ulterior, în funcție de regulile impuse în asemenea condiții.

 

Data publicării: 24.08.2020

 

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ 02.09.2020 începând cu ora 9 00

În baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a decis organizarea, în data de 02.09.2020, începând cu ora 09:00, la sediul Academiei Române, sala Ioan Heliade Rădulescu, Calea Victoriei, nr, 125, Bucuresti, sector 1, a dezbaterii publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a – zone protejate, zone naturale.

Având în vedere restricțiile impuse prin instituirea stării de alertă, pentru facilitarea accesului în sală, vă rugăm să vă exprimați intenția de participare la eveniment prin transmiterea datelor de contact pentru o singură persoană care să reprezinte interesele organizației/comunității dumneavoastră, până cel târziu în data de 31.08.2020, ora 16:00, la adresele de e-mail doina.cioaca@mmediu.ro și gabriela.dorojan@mmediu.ro. Înscrierile pentru luarea cuvântului și participarea la dezbatere se vor face prin transmiterea următoarelor informații: nume, prenume, date de contact (telefon și/sau e-mail), organizația/instituția pe care o reprezintă, regiunea pentru care se dorește intervenția, la adresele de e-mail doina.cioaca@mmediu.ro și gabriela.dorojan@mmediu.ro, până la data de 31.08.2020, ora 16:00.
La dezbaterea publică se poate înscrie orice persoană fizică și/sau un reprezentant al unei persoane juridice interesate de prevederile proiectului de act normativ supus dezbaterii, în condițiile anterior menționate.
Persoanele care au inițiat propuneri scrise în termenul prevăzut, au dreptul să-și susțină punctele de vedere în cadrul evenimentului de dezbatere publică din data de 02.09.2020,  organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Timpul alocat luării cuvântului pentru fiecare persoană înscrisă este de maximum 5 minute pentru a prezenta esențialul propunerilor și recomandărilor sale. Susținerea punctului de vedere se va face exclusiv pe marginea proiectului de ordin supus dezbaterii. Intervalul de timp alocat luării cuvântului a fost decis astfel încât un număr cât mai mare de persoane să își poată exprima verbal opinia.

Ținând cont de capacitatea sălii și de faptul că va participa un număr limitat de persoane, astfel pentru a se permite reprezentarea cât mai bună la nivel de regiune, dezbaterea publică se va face pe parcursul zilei, pe fiecare regiune în parte.

În acest sens atașăm agenda evenimentului și vă rugăm să precizați regiunea/regiunile pentru care reprezentantul este desemnat să participe.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va publica minuta dezbaterii și după ce va analiza toate propunerile, sugestiile și opiniile transmise, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va publica pe site-ul propriu varianta consolidată a proiectului de act normativ.