MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015

Data publicarii : 01 Feb 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termenul prevãzut de lege, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

Persoanele de contact sunt: domnul Danut IACOB, tel/fax: 0213169765, email: daniacob2010@yahoo.com și domnul Mihai ENESCU, tel 0769.261.034, email: mihai.enescu@mmediu.ro .