MM supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului Mediului privind modificarea și completarea Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor

Data publicarii : 19 Apr 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului Mediului privind modificarea și completarea Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării la Ministerul Mediului, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, persoana de contact: Leonard Craciun, consilier superior – Direcția Gestionarea Deșeurilor, telefon 021/408.95.94, e-mail: leonard.craciun@mmediu.ro