MM supune dezbaterii publice proiectul de OM privind depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Data publicarii : 29 May 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de OM privind depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Proiect de OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Administraţia Fondului pentru Mediu.
Persoana de contact este domnul Bogdan Poenaru, adresă de e-mail: bogdan.poenaru@afm.ro.