Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de act normativ:Ordonanța de Urgență privind recuperarea sumelor plătite de statul român în contextul condamnării de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nefinalizarea închiderii depozitelor de deșeuri neconforme

Data publicarii : 27 Feb 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de act normativ:Ordonanța de Urgență privind recuperarea sumelor plătite de statul român în contextul condamnării de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nefinalizarea închiderii depozitelor de deșeuri neconforme.

OUG plata penalitati | Nota de fundamentare

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Deșeuri și Situri Contaminate,  persoană de contact: Ecaterina Maria Gîldău, consilier, e-mail:  ecaterina.gildau@mmediu.ro