Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor, precum și aprobarea unor măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului estival 2023

Data publicarii : 27 Oct 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor, precum și aprobarea unor măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului estival 2023.

Proiect  | Notă de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării  pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Ape, persoană de contact: Gheorghe CONSTANTIN, director general adjunct – Direcția Generală Ape, e-mail: directiageneralaape@mmediu.ro; tel: 0213166156.