În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de ORDIN COMUN privind supravegherea și controlul transferului de deșeuri în punctele de trecere a frontierei de stat.

Data publicarii : 07 Feb 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  republicată, Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de ORDIN COMUN privind supravegherea și controlul transferului de deșeuri în punctele de trecere a frontierei de stat.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Garda Nationala de Mediu – Comisariatul General
 Persoana de contact: 
Coaje Nicolae Cristian, email: coajeni@gnm.ro;
Guran Florin Cristian, email: florin.guran@gnm.ro.