Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Data publicarii : 07 Sep 2023

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Nota de fundamentare HG BVC 2023 ANARHotarare  a Guvernului 2023 rectificareAnexa 1 HG BVC 2023 ANAR rectificareAnexa 2  HG BVC 2023 ANAR rectificare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, la Administrația Națională „Apele Române”, persoana de contact – doamna director ec. Michineci Liliana, e-mail: liliana.michineci@rowater.ro, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării proiectului de act normativ pe pagina web a instituției menționate.