Ghidul de elaborare și ghidul pentru evaluarea planurilor de management pentru arii naturale protejate

Data publicarii : 21 Nov 2017

In cadrul proiectului Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității” – SIPOCA 22, au fost elaborate Ghidul de elaborare planuri de management pentru arii naturale protejate, Procedura de aprobare a  planurilor de management pentru arii naturale protejate și Ghidul pentru evaluare  a planurilor de management pentru arii naturale protejate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului supune dezbaterii publice  pentru o perioadă de 30 de zile, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, propunerile de Ghid de elaborare planuri de management pentru arii naturale protejate și Ghid pentru evaluare  planuri de management pentru arii naturale protejate.

Precizăm că persoana de contact din cadrul MM pentru primirea comentariilor și observațiilor este d-nul Vasile Ristache, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 0213160287, e-mail: vasile.ristache@mmediu.ro.”

Ghid elaborare planuri de management | Ghid pentru evaluare planuri de management | Procedura de aprobare