Extinderea amplasamentului depozitului intermediar de combustibil ars și continuarea construirii modulelor de tip MACSTOR 400

Data publicarii : 07 Nov 2016

[22.02.2017]

SN Nuclearelectrica a transmis Ministerului Mediului documentația necesară demarării procesului de consultare în cadrul procedurii EIA cu partea bulgară la data de 14.02.2017.

Ministerul Mediului a transmis Ministerului Mediului şi Apei din Bulgaria notificarea și memoriul de prezentare aferente proiectului “Extinderea amplasamentului depozitului intermediar de combustibil ars și continuarea construirii modulelor de tip MACSTOR 400” amplasat în oraș Cernavodă, platforma CNE/”Site extension of the Intermediate Dry Spent Fuel Storage Facility (IDSFS) and continuing to build the MACSTOR 400 type modules”, placed in Cernavodă NPP – the Nuclear-electric Power Plant of Cernavodă.

•             Notificare

•             Notification

•             Memoriu prezentare

•             Technical report

 

[07.11.2016]

SN Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă a depus la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor notificarea privind intenția de realizare a proiectului de investiții: Extinderea amplasamentului depozitului intermediar de combustibil ars și continuarea construirii modulelor de tip MACSTOR 400, amplasat în județul Constanța, oraș Cernavodă, Incinta Platforma CNE, însoţită de certificatul de urbanism emis şi de solicitarea de emitere a acordului de mediu.
În urma parcurgerii etapei de evaluare iniţială a notificării privind intenţia de realizare a proiectului, MMAP a luat decizia demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a evaluării adecvate.
•       Decizia etapei de evaluare inițială