Construire anexă tehnică pentru echipamente de ventilație și platforma de răcitori (lucrare de ventilație și climatizare Hala IV) județul Argeș, orașul Mioveni

Data publicarii : 11 Jan 2016
  • Societatea S.N NUCLEAR ELECTRICA SA – FABRICA DE COMBUSTIBIL NUCLEAR Pitești a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Argeș solicitarea privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul„Construire anexă tehnică pentru echipamente de ventilație și platforma de răcitori (lucrare de ventilație și climatizare Hala IV)” în martie 2014. 
  • Agenția pentru Protecția Mediului Argeș a emis Decizia etapei de evaluare inițială cu nr. 4959/24.03.2014.

           Decizia etapei de evaluare inițială nr. 4959/24.03.2014 pdf

  • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a delegat competența de parcurgere în totalitate a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul „Construire anexă tehnică pentru echipamente de ventilație și platforma de răcitori (lucrare de ventilație și climatizare Hala IV)” către Agenția Națională pentru Protecția Mediului prin Ordinul nr. 751/15.05.2014.

           Ordin nr. 751/15.05.2014 privind delegarea în totalitate a competenței parcurgerii procedurii EIM și EA către ANPM pdf

  • Informații referitoare la etapele procedurii și documentația tehnică aferentă se regăsesc pe pagina de web a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului www.anpm.ro la secțiunea proiecte.
  • În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, emiterea actului de reglementare se face de către MMAP conform art. 46 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

           Acord de mediu nr. 1/07.01.2016 pentru proiectul „Construire anexă tehnică pentru echipamente de ventilație și platforma de răcitori (lucrare de ventilație și climatizare Hala IV)” pdf