Anunțul nr. 140082/21.05.2024

Data publicarii : 21 May 2024

În temeiul Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada mai 2024 – 14 mai 2025, pe care l-a supus consultării publice.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 27.05.2024 ora 11.00, în sistem video-conferință,  dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada mai 2024 – 14 mai 2025.

Recomandările și/sau propunerile concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, cel târziu în data de  23.05.2024, ora 12.00, sau se transmit la adresa cinegetic@mmediu.ro.

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail virgil.pitu@mmediu.ro, cel târziu în data de 23.05.2024, ora 12.00.

Menționăm că participarea la dezbaterea publică prin video-conferință se realizează prin conectarea la link-ul ce se va furniza celor înscriși pe e-mail în dimineața zilei de 27.05.2024.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro