ANUNȚ - selecție candidați pentru Colegiul pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF)

Data publicarii : 05 Feb 2020

ANUNȚ - Secretariatul General al Guvernului a demarat acțiunile necesare în vederea selecției membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF) – organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă primul-ministru, înființat cu scopul de a asigura participarea societății civile la elaborarea politicilor publice și la dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea românească.

Colegiul va fi alcătuit din 40 de membri, reprezentanți ai mediului asociativ numiți prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de 4 ani, în urma consultărilor dintre ministere și organizațiile neguvernamentale din sfera lor de competență.

Descarca anuntul