AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ADMINISTRAT DE RNP-ROMSILVA DIN U.P.I JITIA, U.P.II VINTILEASCA, U.P.IV DUMITREȘTI, U.P.VI COSTEȘTI, U.P.VII GURA CALIȚEI ȘI U.P. IX VALEA PELETICULUI

Data publicarii : 16 May 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „ AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ADMINISTRAT DE RNP-ROMSILVA DIN U.P.I JITIA, U.P.II VINTILEASCA, U.P.IV DUMITREȘTI, U.P.VI COSTEȘTI, U.P.VII GURA CALIȚEI ȘI U.P. IX  VALEA PELETICULUI” cu amplasamentul în județul Vrancea și județul Buzău, procedură derulată de APM Vrancea în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 14/16.05.2024.