Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice Handoca Dan, Juncu Irina, Stemat-Cutzonică Gabriel-Corneliu, Handoca Mihai-Alexandru, Radu Adriana, Iordache Vergiliu, Iordache Petru, Iordache Vasile, Dabija Anca-Mariana, Munteanu Rose-Margareta, Munteanu Petru, Haucă Teodor

Data publicarii : 20 Mar 2024

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice Handoca Dan, Juncu Irina, Stemat-Cutzonică Gabriel-Corneliu, Handoca Mihai-Alexandru, Radu Adriana, Iordache Vergiliu, Iordache Petru, Iordache Vasile, Dabija Anca-Mariana, Munteanu Rose-Margareta, Munteanu Petru, Haucă Teodor”, organizat în U.P. Handoca, cu amplasamentul în județul Iași și județul Vaslui, procedură derulată de APM Iași, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 5/20.03.2024.

Aviz de mediu
Amenajament silvic
Raport de mediu
Studiu de Evaluare Adecvată