Amenajamentul Ocolului Silvic Beliș, UP I Poiana Horea și UP II Ponor

Data publicarii : 15 Jun 2023

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Beliș, UP I Poiana Horea și UP II Ponor”, administrat de Ocolul Silvic Beliș – Direcția Silvică Cluj, procedură derulată de APM Cluj, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 15 /14.06.2023.