Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

Data publicarii : 14 Dec 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este domnul Bogdan Poenaru, adresă de e-mail: bogdan.poenaru@afm.ro .