Proiect de O.M. privind aprobarea Ghidului Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I3, pentru investiția I3 “ Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Data publicarii : 25 Aug 2022

MMAP supune dezbaterii publice proiectul de O.M. privind aprobarea Ghidului Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I3, pentru investiția I3  “ Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Ghid | Anexe ghid

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală PNRR.
Email: dgpnrr@mmediu.ro