Centrala Paks, Ungaria

Data publicarii : 15 Dec 2014

[04.01.2017]

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră pentru proiectul „Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria (Centrala Paks II), Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit din partea Ministerului Agriculturii din Ungaria, Decizia finala privind acest proiect, în conformitate cu prevederile Articolului 6 al Convenției Espoo și Articolul 9 al Directivei 2011/92/EU (Directiva EIA).

Decizia finală EN

 

[19.07.2016]

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo pentru proiectul „Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pune la dispoziţia publicului documentația suplimentară primita de la partea ungară privind „Clarificarea datelor referitoare la soluțiile tehnice și impactul acestora asupra mediului, prezentate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului privind implementarea proiectului Paks II.”

„Clarificarea datelor referitoare la soluțiile tehnice și impactul acestora asupra mediului, prezentate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului privind implementarea proiectului Paks II.”

„Information on the clarification of certain technical solutions presented in the Environemtal Impact Assessment procedure on the implementation of the new nuclear power plant units at the Paks site and assessment of the Environmental Impacts thereof”

În acest sens, aven rugămintea să ne transmiteți eventuale comantarii privind documentația afișată, menționată mai sus, până la data de 5 August 2016, pe e-mail la adresa:mihaela.macelaru@mmediu.ro sau la sediul Ministerului Mmediului, Apelor și Pădurilor.

 

[31.03.2016]

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo pentru proiectul „Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pune la dispoziţia publicului tabelele privind Întrebările și Răspunsurile din timpul dezbaterii publice de la București pentru acest proiect.”

Întrebari și răspunsuri_București 

Questions&Answers_Bucuresti

 

[05.10.2015] În conformitate cu prevederile art.3 pct.8 din Convenţia Espoo, au avut loc pana in prezent doua şedinţe de dezbatere publică, în care partea ungară a prezentat publicului interesat din zona de influenţă a proiectului, documentaţia EIA elaborată pentru proiect şi a răspuns întrebărilor si  îngrijorărilor acestuia.

Dezbaterile publice s-au desfășurat astfel:

In localitatea Oradea, jud. Bihor – 28 septembrie 2015,  Instituția Prefectului –Sala Mare, Parcul Traian nr.5;  ora 12.00;

Delegaţia României la această şedinţa de dezbatere publică a fost alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi/instituţii: MMSC, ANPM, APM Bihor, Primaria Municipiului Oradea, ISU Crisana, jud. Bihor.  

Publicul român a formulat un număr de 4  întrebări, la care experţii ungari  au răspuns satisfăcător. A fost o exprimare de poziție din partea  Dl Makai Zoltan.  (nr. 1 din tabel).

Questions&Answers_Oradea –limba engleza - format pdf

Intrebari si raspunsuri_Oradea –limba romana – format pdf

In localitatea Timișoara, jud. Timiș -29 septembrie 2015, CJ Timis – Sala Multifunctionala, B-dul Revolutiei 1989, nr.17, incepand cu ora 11.00;

Delegaţia României la această şedinţa de dezbatere publică a fost alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi/instituţii: MMSC, ANPM, APMTimis,  Consiliul Judetean Timis, Primaria Comunei Dudestii Noi, Primaria Oras Ciacova, ISU Banat.

Publicul român a formulat un număr de 2 întrebări, la care experţii ungari au răspuns amplu.

Questions&Answers_Timisoara - limba engleza - format pdf

Intrebari si raspunsuri_Timisoara –limba romana – format pdf.

[01.10.2015] Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță publicul interesat despre desfășurarea dezbaterilor publice a documentației de evaluare a impactului asupra mediului (documentația EIA) elaborată pentru proiectul ungar „ Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria”, după cum urmează:

Bucuresti 14 Octombrie 2015, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Hidrotehnică, Amfiteatrul ”Radu Prişcu”(sala II-7), Bulevardul Lacul Tei, nr. 122 – 124, sector 2, începând cu ora 16.30.

Avand in vedere data dezbaterii publice de la Bucuresti,  publicul interesat poate continua sa  transmită în scris comentarii/opinii/observatii justificate privind documentele afișate spre consultare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro, srp@mmediu.ro sau la sediul MMAP – Bdul. Libertatii nr.12, sector 5, Bucuresti, până la data de 15 Octombrie  2015, inclusiv.

[21.09.2015] Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță publicul interesat despre desfășurarea dezbaterilor publice a documentației de evaluare a impactului asupra mediului (documentația EIA) elaborată pentru proiectul ungar „ Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria”, după cum urmează:

-              Oradea, jud. Bihor – 28 septembrie 2015,  Instituția Prefectului –Sala Mare, Parcul Traian nr.5;  incepand cu ora 12.00;

-              Timișoara, jud. Timiș -29 septembrie 2015, CJ Timis – Sala Multifunctionala, B-dul Revolutiei 1989, nr.17, incepand cu ora 11.00;

Informatii  referitoare la ora si locatia reuniuni de dezbatere publica ce va avea loc la Bucuresti, vor fi anuntate pe pagina de internet a MMAP, de indata ce vor fi stabilite.

Publicul interesat poate continua sa  transmită în scris comentarii/opinii/observatii justificate privind documentele afișate spre consultare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro,  sau la sediul:

-               MMAP – Bdul. Libertatii nr.12, sector 5, Bucuresti, email srp@mmediu.ro;

-              APM Bihor, str. Bd.Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464, jud.Bihor, e-mail: office@apmbh.anpm.ro;

-              APM Timiș, B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara, Jud. Timiş, cod 300210, e-mail: office@apmtm.anpm.ro;

până la data de 27 Septembrie 2015, inclusiv.

[28.07.2015] Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a primit din partea Ungariei, Rezumatul ne-tehnic precum si capitolul privind impactul transfrontiera, traduse in limba romana pentru proiectul „ Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria”.

Descarca  capitolul privind impactul transfrontiera- lb. romana

Descarca Rezumatul ne-tehnic – lb. romana

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro , până la data de 30 Septembrie 2015.

[12.06.2015] Organizarea dezbaterilor publice pentru proiectul Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria.

 În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo pentru proiectul „Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunta publicul despre organizarea dezbaterilor publice a documentatiei  de evaluare a impactului asupra mediului elaborata pentru acest proiect. Dezbaterile publice vor avea loc la in datele de 28 Septembrie 2015 in Oradea, 29 Septembrie in Timisoara si 30 Septembrie 2015 in Bucuresti.

Informatii  referitoare la ora si locatiile reuniunilor de dezbatere publica vor fi anuntate pe pagina de internet a MMAP, de indata ce vor fi stabilite.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii justificate privind documentatia afisata spre consultare, la sediul  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in Bulevardul Libertatii, nr.12, sector 5, Bucuresti, sau la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu, pana la data data organizarii dezbaterilor publice.

Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo pentru proiectul „Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit din partea Ministerului Agriculturii din Ungaria notificarea/scrisoarea privind continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontieră însotiță de o serie de documente. În acest sens, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente primite de la partea maghiară:
o    Official notification of the Hungarian Ministry of Agriculture according to the Espoo Convention on starting the EIA procedure of the project” Construction of new nuclear power plant blocks Packs NPP II”-  în lb engleză;
o    Catalogue of the available documents; 
o    Preliminary documentation on archaeology and emission limits - în lb. maghiară;
o    Raportul EIA – în limba engleză;
o    Raportul EIA - în limba maghiară;
o    Sumarul non-tehnic – în limba engleză, maghiară și germană;
o    Capitole din raportul EIA privind procedura transfrontieră - în limba engleză, maghiară și germană;
o    Completarea documentației la cerința autorităților de mediu - în limba engleză, maghiară și germană;
o    Anexa la Raportul EIA, Raportul privind zgomotul -  EIA Report Noise– în limba maghiară;
o    Raport privind calibrarea zgomotului -EIA Report Calibration Noise – în limba maghiară;
o    Raport privind Calibrarea vibraților - EIA Report Calibration vibration- în limba maghiară;
o    Raport privind calcularea zgomotului -EIA Report Noise Calculation –în limba maghiară;
o    Raportul EIA datele privind zgomotul -EIA Report Noise data – în limba maghiară;
o    Raportul EIA privind calcularea vibraților -EIA Report Vibration Calculation – în limba mahgiară;
o    Raportul EIA datele privind vibrațiile - EIA Report Vibration data – in limba maghiara;
o    Raportul EIA studiul de referință privind vibrațiile și zgomotul- EIA Report Vibration noise baseline survey – în limba maghiară.


Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind proiectul propus de Ungaria, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în Bvd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro în termen de 30 de zile calendaristice începând din 10 aprilie 2015”, (până cel târziu la data de 10 mai 2015).”