Vizualizati toate paginile din cadrul Evaluare impact, ordonate dupa data publicarii:
15 Dec 2014

Dezafectare Unităţi 1-4 Kozlodui, Bulgaria

Decizia finala | Conditiile părții române Proiectul bulgar "Propunere de investiţie pentru dezafectarea Unităţilor 1 – 4 la Kozlodui" [ 23.09.2013 ] Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Bulgaria, răspunsurile la observațiile și comentariile României pr...

15 Dec 2014

Centrala Nucleara Kozloduy

Proiectul «Constructia unei unitati nucleare de ultima generatie la Kozloduy, Bulgaria» [26.06.2015] Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Bulgaria Decizia finala privind acest proiect, conform cerințelor procedurii Convenției Espoo. Decizie finala EN [29.12...

15 Dec 2014

Proiectul Certej

Informaţii privind proiectul "Exploatarea minereurilor auro – argintifere din perimetrul Certej", comuna Certeju de Sus, judeţul Hunedoara Procedura de reglementare pentru proiectul "Exploatarea minereurilor auro – argintifere din perimetrul Certej", comuna Certeju de Sus, judeţul Hunedoara (denumit în continuare Pr...

15 Dec 2014

Centrala de la Hmelniţki, Ucraina

Proiectul de investiţie "Construire blocuri 3 şi 4 la Centrala Nucleară din Hmelniţki, Ucraina" [ 10.05.2017 ] Ministerul Mediului a primit pe căi diplomatice de la Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale din Ucraina urmatoarea notă referitoare la acest proiect. NV 747 [ 03.07.2012 ] Raportul privind evaluarea i...

15 Dec 2014

Canalul Bâstroe, Ucraina

Proiectul ucrainean "Renovarea căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră" (Canalul Bâstroe) [23.04.2019] În cadrul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, conform prevederilor Convenției Espoo, punem la dispoziția publicului interesat raportul la programu...

12 Dec 2014

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru "Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2014-2020", MMAP pune la dispoziţia publicului Raportul privind efectele Programului de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2007-2013 pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015." Raportul privind efectele...

12 Dec 2014

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru " PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020", punem la dispoziţia publicului decizia etapei de încadrare. Decizia Etapei de Incadrare privind Programul Operational Competivitate 2014 – 2020 [ 08.04.2014 ] Proiect Decizie etapa de încadrare privind PROG...