Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
11 Apr 2016

Planul de Management al Riscului la Inundații – Sinteza Națională

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Planul de Management al Riscului la Inundații, punem la dispoziţia publicului interesat prima versiune a proiectul de plan: Planul de Management al Riscului la Inundații Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afi...

06 Apr 2016

Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) – Secțiunea IV

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului prima versiune a "Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea IV – Rețeaua de localități – revizuit". • PATN – Secțiunea IV [20.05.2016] Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului spre consultare decizia ...

05 Apr 2016

Programul Interreg V-A România – Ungaria

Programul Interreg V-A România – Ungaria Ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a programului de cooperare INTERREG V-A România – Ungaria, pune la dispoziția publicului pentru consultarea următoarele documente: decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene din 09.12.2015, în limba română declarația pre...

30 Mar 2016

Legislatia nationala

Legea nr. 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 Legea nr. 227 din 25 noiembrie 2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 20...

30 Mar 2016

Legislatia UE

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei 79/117/CEE (versiunea consolidata) Regulamentul (UE) 2016/293 al Comisiei din 1 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlament...

30 Mar 2016

Legislatia internationala

Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 Conventia privind poluantii organici persistenti_amendament_2011 Conventia privind poluantii organici persistenti_amendament_2013

30 Mar 2016

REGLEMENTĂRI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi și de modificare a Directivei 79/117/CEE, cu modificările și completările ulterioare Comunitatea internaţională a cerut acţiuni pentru reducerea şi eliminarea producţiei, utilizării ş...