Proiect ordonanța de urgență̆ privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Data publicarii : 09 Feb 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune spre consultare, proiectul de ordonanța de urgență̆ privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Proiect OUG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, e-mail: biodiversitate@mmediu.ro