Proiect de Ordin privind aprobarea Planului de management pentru ROSCI0310 Lacurile Fălticeni

Data publicarii : 09 Nov 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management pentru ROSCI0310 Lacurile Fălticeni.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate, la adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro