ORDIN pentru aprobarea Ghidului de finanțare privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare orestieră, persoanelor fizice și juridice, precum și unităților administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 35/2022, pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență

Data publicarii : 08 Dec 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de ORDIN  pentru aprobarea Ghidului de finanțare privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare orestieră, persoanelor fizice și juridice, precum și unităților administrativ-teritoriale, prevăzută  la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 35/2022, pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență.

Proiect de Ordin | Referat

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este dl. Dan Achim, director General Adjunct - DGPSS,  adresa mail: dan.achim@mmediu.ro