MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului privind aprobarea Metodologiei de remediere a siturilor contaminate

Data publicarii : 16 Sep 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului privind aprobarea Metodologiei de remediere a siturilor contaminate.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexa - Metodologie

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Situri Contaminate și Substanțe Periculoase,Compartiment Situri Contaminate.

Persoanele de contact sunt: Gabriela Istrate, Daniela Marin și Octavian Colțoi, consilieri, e-mail:gabriela.istrate@mmediu.ro , daniela.marin@mmediu.ro , octavian.coltoi@mmediu.ro .