MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de OM privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate

Data publicarii : 15 Jul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de OM privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

Proiectul de OM | Referat

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.

Proiectul de OM_VARIANTA_ACTUALIZATA_17.08.2016 | Referat_VARIANTA_ACTUALIZATA_17.08.2016

MINUTA 03.08.2016 - şedinţei de dezbatere publică privind proiectul de modificare şi completare a Ordinului nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate

Persoană de contact este doamna Anca Crăciunaş, telefon: 021/4089545, e-mail: anca.craciunas@mmediu.ro .