MM supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind ratificarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care depreciazã stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, în perioada 10 – 15 octombrie 2016

Data publicarii : 15 Nov 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind ratificarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care depreciazã stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, în perioada 10 – 15 octombrie 2016.

Proiect Lege | Expunere de motive | Anexa – text amendament 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase.

Persoana de contact este doamna Claudia Dumitru, adresă de e-mail Claudia.Dumitru@mmediu.ro .