MM supune dezbaterii publice proiectul de HG privind actualizarea adresei, valorilor de inventar și a codului de clasificație ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului și înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităților de optimizare și dezvoltare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, a realizării lucrăr

Data publicarii : 07 Dec 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de HG privind actualizarea adresei, valorilor de inventar și a codului de clasificație ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului și înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităților de optimizare și dezvoltare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, a realizării lucrărilor de amplasare și branșament electric, precum și a actualizării legislației specifice

Proiect de HG | Notă de fundamentare | Anexa1 | Anexa2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Economico Financiara, telefon: 021/408.9567, persoană de contact: Dl. Mircea Stoianescu, adresă de e-mail: Mircea.Stoianescu@mmediu.ro.