Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea

Data publicarii : 10 Jul 2019

În 14 mai 2019, SNN S.A. - Sucursala CNE Cernavodă a depus la Ministerul Mediului notificarea privind intenţia de realizare a proiectului „Lucrări de construire a instalaţiei de detritiere apă grea”, proiect ce va fi amplasat în județul Constanța, oraș Cernavodă, Platforma CNE Cernavodă.

Proiectul reprezintă o extindere a activităţilor desfăşurate pe amplasamentul CNE Cernavodă şi este destinat construirii şi exploatării unei instalaţii de detritiere apă grea care va deservi unităţile nuclearoelectrice în funcţiune U1 şi U2.

Proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 pct. 13 a) "Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului".

Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în vecinătatea siturilor ROSPA0039 Dunăre Ostroave, ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0412 Ivrinezu, ROSPA0012 Brațul Borcea, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0001 Aliman Adamclisi, ROSCI353 Peștera-Deleni, IUCN Locul fosilifer Cernavodă, IUCN Locul fosilifer Seimenii Mari, RAMSAR RORMS0014 Brașul Borcea și RAMSAR RORMS0017 Ostroavele Dunării-Bugeac-Iortma.

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma parcurgerii etapei de evaluare iniţială a notificării privind intenţia de realizare a proiectului, Ministerul Mediului a luat decizia declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 1 din 27.05.2019
- Memoriul de prezentare
- Anunț public

 

[07.08.2019]
În urma derulării etapei de încadrare din cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de construire a instalaţiei de detritiere apă grea”, punem la dispoziţia publicului interesat Decizia etapei de încadrare.

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE.pdf

[29.08.2019]

Ministerul Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA).

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

În cazul în care, nu se primesc comentarii/observații justificate/propuneri ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare până la data de 07.09.2019, proiectul deciziei etapei de încadrare devine decizie finală.

[14.09.2019]

În vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a transmis Societății Naționale Nuclearelectrica SA, titularul proiectului, îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului (RIM).

Îndrumar conținut RIM _ CTRF   

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bd. Libertății nr. 12, sector 5, în zilele de luni - joi, între orele 0830-1700, vineri între orele 0830-1430.

De asemenea, comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta și pe adresa de email: liliana.jaravete@mmediu.ro.