Vizualizati toate paginile din cadrul Transparenta, ordonate dupa data publicarii:
21 May 2024

Anunțul nr. 140082/21.05.2024

În temeiul Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cine...