Vizualizati toate paginile din cadrul Informatii de interes public, ordonate dupa data publicarii:
18 Sep 2023

Atestare experți siguranța digurilor

Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor prin Direcţia Generală Ape organizează concursul în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic atestat pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, conform prevederilor ...

04 Aug 2023

Project Assessment Expert (Individual Consultant) - 1 position, INPCP - AF

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Integrated Nutrient Pollution Control Project seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – Project Assessment Expert - consultancy for the prepara...

22 Jun 2023

Project Management Expert - 1 position, INPCP - AF

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Integrated Nutrient Pollution Control Project seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – Project Management Expert, to develop an efficient inte...

28 Mar 2023

Anunt de participare pentru achizitia de servicii bancare.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în București, Bdul. Libertății nr.12, sector 5, tel. 021.408.96.04, intenționează să achiziționeze servicii bancare, prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice. Invitatie participare I Caiet de sarcini I Proiect c...

17 Mar 2023

Procurement Expert (Individual Consultant) - 1 position, INPCP - AF

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Integrated Nutrient Pollution Control Project seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – Procurement Expert to contribute to and facilitate the ...

27 Feb 2023

Specialist Comunicare (Consultant Individual) - 1 post, in cadrul UMP-INPC

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională", finanțat de Banca Mondială, şi intenţionează să selecteze o persoana pentru ocuparea unui post de Specialist Comunicare (Consultant Individual) care sa ofere asistenta de specialitate pe...

02 Feb 2023

Anunt de participare pentru achizitia de servicii bancare

INVITAȚIE DE PARTICIPARE Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în București, Bdul. Libertății nr.12, sector 5, tel. 021.408.96.04, intenționează să achiziționeze servicii bancare, prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice. Cod CPV:66172000-6 Servicii...